Svářečské práce

Ekotherm MontageSlužby Svářečské práce

Zakládáme si na kvalitě sváru a odbornosti. Svářečské práce poskytujeme na vysoké úrovni v různých průmyslových segmentech a naši svářeči mají oprávnění dle platných státních a evropských norem.

Provádíme svařování kovů následujícími metodami:

  • MMA – univerzální metoda obloukového svařování, není vhodná pro potrubí
  • MIG/MAG - obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranném nebo aktivním plynu (Manual Inert Gas / Manual Active Gas), jako plyn se obvykle používá argon, helium či CO2, využívá se pro svařování hliníkových slitin, legovaných ocelí a nerezových materiálů, apod.
  • TIG (WIG) – svařování wolframovou elektrodou, vhodné pro svařování tenkých materiálů, svařování metodou TIG je precizní, využívá se pro svařování nerezových materiálů, legované oceli, titanových, měděných, bronzových slitin apod.
  • Svařování plamenem– autogenní svařování, využívá se na technické železo, litiny a neželezné kovy

Svařování MIG/MAG

Poloautomatické svařování kovů provádíme v ochranné atmosféře inertního plynu – MIG, nebo v ochranné atmosféře aktivního plynu – MAG. Poloautomatická technika svařování spočívá v tavení drátové elektrody, která je do místa svařování přiváděna motorizovaným pohonem. Tento proces ovlivňuje svářeč stisknutím spínače na hořáku. I proto se tato technika sváření označuje jako poloautomatická. Na jedné straně pracuje automatické podávání drátu, na té druhé je nutný ruční zásah specialisty svařování. Mezi nejčastěji používané plyny patří argon, helium nebo CO2. Tato metoda se pravidelně využívá pro svařování hliníkových slitin, legovaných ocelí, nerezových materiálů apod.

Co je MIG

MIG je anglickou zkratkou pro Metal InertGas. Jde o poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře inertního plynu. Plyn se v tomto případě neúčastní žádných chemických reakcí ve svarové lázni, je tedy inertní.

Co je MAG

MAG je anglickou zkratkou pro Metal ActiveGas. Jde o poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře aktivního plynu. Plyn se v tomto případě aktivně podílí na procesech probíhající v roztaveném svarovém kovu.

Svařování TIG (WIG)

Obloukové sváření za pomoci TIG svářečky v ochranné atmosféře inertního plynu. TIG svářečka je netavící se elektroda, dnes považována za nejmodernější nástroj pro sváření. Výhodou TIG sváření je maximální a precizní kontrola svarové lázně. Při tomto typu sváření nedochází k neustálému přísunu přídavného materiálu, navíc specialista sváření může ovlivňovat vše úplně sám. U tohoto typu sváření není dokonce v některých případech ani přídavného materiálu potřeba. V takových případech jde o roztavení lemu materiálu a spojení samotného materiálu. Díky tomu má svařený kov 100 % stejné chemické složení.

Výhody svařování TIG

Svařování wolframovou elektrodou TIG je výhodné především u tenkých materiálů. Svařování metodou TIG je precizní, využívá se pro svařování nerezových materiálů, legované oceli, titanových, měděných, bronzových slitin apod.

Svařování plamenem

Autogenní svařování neboli autogen zná jistě každý. Patří mezi takzvané tavné metody svařování. Využívá přitom teplo dodávané spalováním směsi hořlavého plynu a kyslíku, případně vzduchu pro nastavení svarových ploch a roztavení přídavného materiálu. Využívá se především pro svařování technického železa, litiny a neželezných kovů.

Výhody svařování autogenem

Mezi nejpoužívanější směsi pro svařování plamenem patří směs acetylenu a kyslíku. Ve správném poměru tato směs umožňuje dosáhnout teploty plamene až k 3 200 °C. Pro dosažení nižší teploty lze použít také hořlavých plynů typu vodík či propan. Hořlavé plyny pak dosáhnou maximální teploty kolem 2 500 °C, což využijete pro pájení kovů s nižší teplotou tavení. Jde o hliník, měď, hořčík, olovo, dále lze hořlavé plyny využít pro tepelné zpracování svařenců nebo pro čištění povrchů plamenem.

Svařování MMA

MMA je univerzální metoda obloukového svařování. Tato metoda není vhodná například pro potrubí. Jedná se o metodu ručního obloukového sváření. MMA neboli svařování obalenou elektrodou je charakterizováno jako svařování elektrickým obloukem s kovovými a odtavujícími se elektrodami. Tyto elektrody jsou obaleny tavidlem. Aby se docílilo hoření elektrického oblouku, využívá se stejnosměrného i střídavého elektrického proudu, a to v závislosti na vybraných elektrodách a svařovaném materiálu. Tavidlo má metalurgickou, plynotvornou a ionizační funkci.

Výhody svařování MMA

Metoda MMA představuje svařování obalenou elektrodou. MMA svařování pracuje na principu hoření oblouku mezi základním materiálem a obalenou elektrodou. Obalená elektroda je v tomto případě složená z plného materiálu, tedy z jádra a obalového materiálu. Využívá se pro svařování nelegovaných, nízko legovaných a vysoce legovaných materiálů, v aplikační tloušťce od 2 do 50 mm. MMA se tedy uplatní pro svařování ocelových konstrukcí, tlakových nádob, ale také v lodním průmyslu.